PLANETA

Rozlewa się, meandruje, aż do zachwytu.

Rzeka Grabia płynie jednak dalej, jak przed wiekami. Rozlewa się, meandruje, aż do zachwytu. Jak to z rzekami bywa, nie kończą one szybko biegu, bo są dopływami kolejnych. I tak jest też z opowieścią, która nigdy się nie kończy na jednym wątku, nurcie. Opowieści rozwijają się jak nić Ariadny i ciągną w nieskończoność. Po drodze jedna opowieść łączy inne wątki, wydawałoby się odległe i nie mające związku. Wszystkie wątki połączone są częścią jednej historii. Dopóki rzeki i otaczającego nas środowiska nie zniszczymy, dopóty historie będą pozytywne, wielobarwne, ponad narodowe, wyznaniowe, czy językowe. Wysychanie Grabi oraz symboliczne zniknięcie Kucowa – osady braci czeskich i zapowiedź zniesienia kolejnych dziesiątek miejscowości boleśnie jednak doświadcza mieszkańców staje się misją działania naszej Fundacji Planeta Grabia. Ochrona PLANETY przed nami samymi stanie się zadaniem ludzkości na następne dekady.

However, the Grabia River flows further as it did centuries ago. It spills, meanders, until DELIGHT and ETERNITY. As it happens with rivers, they do not finish quickly, because they are tributaries of the next. And so it is also with a story that never ends on one thread, the current. The stories unfold like Ariadne’s thread and go on forever. Along the way, one story combines other threads, seemingly distant and unrelated. All threads are connected by a part of one story. As long as we don’t destroy the river and the surrounding environment, the stories will be positive, multi-colored, above national, religious or linguistic. The drying of the Grabi and the symbolic disappearance of Kuców – the settlement of Czech brothers and the announcement of the abolition of dozens of other towns painfully, however, experiencing the inhabitants becomes a mission of our Planeta Grabia Foundation. Protecting PLANET against us will become the task of humanity for the next decades.

PLANETA

Polecamy dzisiaj publikację Fundacji Sendzimira pt.:

Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego

 

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące rozwiązań, które w zakresie doboru technologii i materiałów można wdrożyć w poszczególnych elementach budynku, by zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Jego integralnym elementem są wkładki zawierające algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznej (patrz: rozdział 6). Narzędzie opracowane przez Tomasza Jeleńskiego ma na celu … Więcej Informacji…

Pandemia zablokowała nam wszystkim podróże i spotkania, także te które, powinny się już dawno odbyć. Takim miejscem do którego droga powinna dawno doprowadzić jest zapewne Ptasia Dolina z Pogórza Kaczawskiego, znanego jako Krainy Wygasłych Wulkanów. Dana i Darek osiedli w niej kilka lat temu adaptując siedlisko pod wielokierunkową działalność.  Ich … Więcej Informacji…

Działanie „Zielona Encyklopedia Pograbia” będzie realizowane w górnej, środkowej, dolnej Grabi w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2022. W ramach projektu powstanie 8 dwustronnych tablic w różnych lokalizacjach m.in.:1. Kolonia Drużbice – przy byłej osadzie młyńskiej Zalepa (nad stawem hodowlanym)2. Depczyk –  przy byłej osadzie młyńskiej nad Małej Widawce (nad stawem … Więcej Informacji…

Odbiorcy energii w Polsce przez długie lata (prawie trzy dekady) będą płacić wysoką cenę za źródło energii. Do opłat będzie doliczana wysoka opłata emisyjna CO2, która w przypadku węgla brunatnego z powodu jego zasiarczenia oraz dużej emisji jest bardzo wysoka. Brak dywersyfikacji i rezygnacja z polityki związanej z OZE na … Więcej Informacji…

Pograbie leży w najbliższym otoczeniu największej elektrowni i zarazem emitera zanieczyszczeń w Europie. Nie jesteśmy hipokrytami i nie udajemy, że w naszym gniazdku zasilającym laptop płynie prąd z odnawialnych źródeł energii, ale wiemy, że szkód, które czyni górnictwo, zwłaszcza oparte na węglu brunatnym, jest niepomiernie więcej niż korzyści. Susza, … Więcej Informacji…