MOSTY KULTURY

Od lat wszyscy budujemy mosty między naszymi kulturami…

Żadna kultura nie jest jednolita. Wiele regionów na świecie jest budowane przez potomków migrantów, ekspatriantów, czyli ludzi innej kultury czy wyznania w porównaniu z autochtonami. Od lat wszyscy budujemy mosty między naszymi kulturami, tworząc panoramę naszego dziedzictwa. Nie inaczej jest w Europie Środkowej i Wschodniej. Wcześniej czy później nasze społeczności staną się wielokulturowe. Pograbie to żyjące pogranicze, archipelag przenikających się kultur, religii i tożsamości. Dawne zbory, jak ten w Łasku, to dzisiaj kościoły. Dobrze, że przetrwały niespokojne czasy

No culture is uniform. Many regions in the world are built by descendants of migrants, expatriates, but also infidels in comparison with local people. For years, we’ve all been building bridges between our cultures, creating a panorama of our heritage. It is no different in Central and Eastern Europe. Sooner or later our communities will become multicultural. Pograbie (Grabia Valley) is a living borderland, an archipelago of interpenetrating cultures, religions and identities. Former evangelical church, like the one in Lask, are catolic churches today. It is good that they have survive turbulent times

DSC06676

Dzisiaj rozpoczynamy serię publikacji o ludziach, którzy, co prawda, nie urodzili się na Pograbiu, ale swoimi talentami wybili się ponad przeciętność i przyczynili się do budowania mostów między kulturami i narodami w Europie i świecie.

Emil Krebs, poliglota ze Śląska zajmował się 110 językami, a mówił 68 z nich

Najważniejsze daty z … Więcej Informacji…

Łask w różnych źródłach występuje pod różnymi nazwami: Lasko. Laszko. Lassko. W 1504 roku Aleksander Jagiellończyk nadał miastu dodatkowy przywilej targowy, którym mogły się cieszyć jedynie miasta królewskie. Dzięki temu, w XVI wieku Łask przeżywał największy rozkwit rzemieślniczo-handlowy.

Są to czasy Jana Łaskiego Starszego – prymasa Polski i arcybiskupa gnieźnieńskiego, … Więcej Informacji…

Wodzieradzki dwór wybudowany przed 200 laty przez Bajerów, przeszedł do rodu Widzącego, gdy ci weszli w koligacje z Parczewskimi. Prócz Widzącego dwór w był świadkiem narodzin również jego siostry Melanii późniejszej działaczki społecznej, kulturalnej i politycznej, pisarki i publicystki. Gniazdo Parczewskich to jednak Parczew pod Odolanowem. Stamtąd ród się przenosił … Więcej Informacji…

Jan Jelinek to niezaprzeczalny bohater Zelowa, człowiek wielkiego humanizmu, autorytet moralny, opozycjonista, więzień komunistycznego reżimu. To postać, która stanowi dziedzictwo miasteczka, bohater jego nowożytnych dziejów, ale przez niektórych w mieście nad Pilsią, traktowany jako osoba kontrowersyjna. Urodził się 19 kwietnia 1912 roku w Zelowie i wychowywał w społeczności czeskiej, syn … Więcej Informacji…