EDUKATORIUM

Drogowskazy życia dla młodych.

Europejską wartością jest różnorodność oraz wielokulturowość. Edukacja młodych powinna być otwarta na wymianę z rówieśnikami z innych krajów i kultur. Tożsamość i bohaterowie Pograbia łączą to miejsce z Niemcami, Czechami, Litwą, Holandią, Ukrainą, Węgrami i Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią. Takie postacie jak Jan Jelinek, Alfons Parczewski czy prymas Jan Łaski i ojciec reformacji europejskiej Jan Łaski młodszy to wkład w dziedzictwo europejskie Pograbia. To drogowskazy życia dla młodych.

The European value is diversity and multiculturalism. Youth education should be open to exchanges with peers from other countries and cultures. Identity and the heroes of Pograbia connect this place with Germany, the Czech Republic, Lithuania, the Netherlands, Ukraine, Hungary and the United States as well as Great Britain. Such biographies as Jan Jelinek, Alfons Parczewski or the primate Jan Łaski and father of the European reformation Jan Łaski the younger are a contribution to the European heritage of Pograbia. These are life guideposts for young people.

foto: jedyna latarnia, ocalona z miasta żydowskiego w Lublinie. „Lampa Pamięci” – Brama Grodzka Teatr MN.

DSC06707

Słowo D-O-B-R-O-S-T-A-N zrobiło ostatnio dużą karierę. Podjęliśmy i my kurs w tym kierunku, przechodząc odpowiednie szkolenie dla edukatorów senioralnych. Obejmowało ono tematycznie 12 sił wspierających odporność psychiczną wg Ricka Hansona tj.  Współczucie, Uważność, Uczenie się, Siła charakteru, Wdzięczność, Wiara w siebie, Spokój, Motywacja, Bliskość, Odwaga, Aspiracja, Szczodrość. Wszystkie te składowe … Więcej Informacji…

Przez kilka dni czasu listopadowego 2019 roku udało nam się w Bramie Grodzkiej Teatrze NN w Lublinie uczestniczyć w spotkaniu ogrodników Pamięci z całego świata. Dzięki teamowi Bramy i Teatru NN przekonaliśmy się jaką moc ma słowo i muzyka, szczególnie to które spotyka się na deskach TEATRU. Dzięki innym OGRODNIKOM … Więcej Informacji…

Międzynarodowe spotkania młodzieży w czasach pandemii będą musiały poczekać i przeniosą się do sieci. Będą one jedną ze znaczących form działalności naszej organizacji, gdyż są najlepszą formą edukacji na różnych poziomach wiekowych. Niedawno byliśmy w Iwano-Frankowsku na seminarium TRIYOU w formacie PL-DE-UKR, gdzie powstawały zalążki trójstronnych projektów … Więcej Informacji…

Wymiana młodzieży to najatrakcyjniejsza forma edukacji i rozwoju młodych generacji. Dlatego szkolimy się, by animować takie spotkania na Pograbiu. Ostatnio przygotowywaliśmy się do wymiany młodzieży razem z edukatorami z Niemiec i Francji. Seminarium w Morawie w Fundacji św. Jadwigi Śląskiej było trzecim, po Görlitz i Graçay

Więcej Informacji…