KORZENIE

Czasami nawet drzewa opowiadają swoje historie…

Pamięć i tożsamość miejsca jest kluczowa dla poznania dziedzictwa miejsca. Dopiero poznanie związków wydarzeń i ludzi pozwala zrozumieć genius loci. Czasami nawet drzewa, jak ten dąbek na cmentarzu w Drzewocinach, opowiadają swoją historię.

The memory and identity of the place is crucial for learning about the heritage of the place. It is only by knowing the conections between events and people that one can understand genius loci. Sometimes even trees, like this oak tree at the cemetery in Drzewociny, tell their story.

korzenie

Cmentarz w Pawłowej znajduje się na południe od głównej drogi biegnącej przez wieś, w niewielkim zagajniku. Zachowało się na nim kilkadziesiąt pozostałości po nagrobkach, głównie omszałych, bezimiennych ram grobowych. Najciekawsze dwa nagrobki mają rzadko spotykaną formę półokrągłej steli z „łuskowatym” wykończeniem. Większość nagrobków jest przewrócona i niewielkim trudem może trafić … Więcej Informacji…

W 2020 roku przeprowadziliśmy wspólnie z gminą Zelów oraz Stowarzyszeniem Czechów w RP projekt poświęcony przywracaniu pamięci po pierwszych osadnikach Pożdżenic. Zachowanie pamięci bez udziału ludzi nie ma większych szans na powodzenie. Rozumie to także magistrat, szkoły i organizacje społeczne gminy Zelów. W naszej działalności łączymy PAMIĘĆ z TURYSTYKĄ i … Więcej Informacji…

Odpryskiem naszych działań związanych z Pamięcią jest tegoroczna Aleja Pamięci w Drzewocinach. Mimo wiadomych ograniczeń odmrażamy dalej pamięć o wielokulturowości doliny Grabi. Efektem była nigdy nienotowana liczba zniczy w „zaduszkowym” tygodniu na cmentarzu pierwszych osadników w Drzewocinach, która przekroczyła liczbę ponad 20. Czas pokaże czy aleja będzie znaczyła więcej niż … Więcej Informacji…

W tym roku odmrażaliśmy PAMIĘĆ o mieszkańcach Erywangrodu i Drzewocin dwukrotnie: 27 czerwca i 11 lipca.
Mimo pandemii i niesprzyjającej pogody  tych letnich weekendów pojawiło się na cmentarzu pierwszych osadników około 30 osób. Pomalowaliśmy ogrodzenie od czoła nekropolii, nowe zabezpieczenie w postaci dachówki ceramicznej dostały filary bramy cmentarza. Do jesieni zdążyliśmy … Więcej Informacji…

Dzięki zbiórce publicznej wspólnie z Chorągwią Łódzką ZHP ze sprzedaży książki o Marszałku JP zebraliśmy (2017-2019) około tysiąca złotych na renowację kwater legionowych w Jabłonce Wielkiej i Kuklach na Wołyniu. Projekt uzyskał wsparcie z programów opieki nad polskim dziedzictwem za granicą MKiDN RP

Po lockdownie rozpoczynamy prace na dwóch, nowych dla nas, nekropoliach w Pawłowej i Pożdżenicach. Oba cmentarze są miejscami spoczynku przynajmniej trzech wyznań należących niegdyś do jednej parafii w Pożdżenicach. Z inicjatywy Planety rozpoczynamy wraz z samorządowcami z Zelowa, szkołami, organizacjami społecznymi, regionalistami i harcerzami akcję „Świeczka dla Brata”. Wkrótce … Więcej Informacji…