Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego pod redakcją Tomasza Jeleńskiego

MZKWBZ_okladka_www_pl_en

Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego pod redakcją Tomasza Jeleńskiego

Polecamy dzisiaj publikację Fundacji Sendzimira pt.:

Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego

 

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące rozwiązań, które w zakresie doboru technologii i materiałów można wdrożyć w poszczególnych elementach budynku, by zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Jego integralnym elementem są wkładki zawierające algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznej (patrz: rozdział 6). Narzędzie opracowane przez Tomasza Jeleńskiego ma na celu eliminację błędów, które są często popełniane przy renowacji i termomodernizacji budynków oraz wskazywać optymalne rozwiązania, przy uwzględnieniu specyficznych czynników i indywidualnych uwarunkowań budynku.

Poradnik jest rezultatem dwuletniego projektu Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych, który zrealizowaliśmy we współpracy z Croatia Green Building Council od września 2020 r. do września 2022 r.

 

Kto jest autorem poradnika?

Publikacja Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego pod redakcją dr. arch. Tomasza Jeleńskiego zawiera teksty następujących autorów:

mgr inż. arch. Cezary Czemplik (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego)

dr arch. Tomasz Jeleński (Politechnika Krakowska)

mgr Łukasz Konarzewski (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)

dr inż. Piotr Kosiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Ewelina Pękała (Fundacja Sendzimira)

dr hab. inż. prof. UWM Robert Wójcik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Anna Zaręba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Link do publikacji:

https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2022/11/MZKWBZ_PL_Fundacja_Sendzimira_2022.pdf