Aleja mieszkańców Chachuły, Lipieńca, Erywangrodu i Drzewocin