Odmrażamy pamięć w Pawłowej i Pożdżenicach

Odmrażamy pamięć w Pawłowej i Pożdżenicach

Po lockdownie rozpoczynamy prace na dwóch, nowych dla nas, nekropoliach w Pawłowej i Pożdżenicach. Oba cmentarze są miejscami spoczynku przynajmniej trzech wyznań należących niegdyś do jednej parafii w Pożdżenicach. Z inicjatywy Planety rozpoczynamy wraz z samorządowcami z Zelowa, szkołami, organizacjami społecznymi, regionalistami i harcerzami akcję „Świeczka dla Brata”. Wkrótce więcej szczegółów

Pożdżenice1