Ścieżkami PAMIĘCI z Bramą Grodzką i Fundacją EVZ z Berlina