Kurs na DOBROSTAN

Kilimandżaro

Kurs na DOBROSTAN

Słowo D-O-B-R-O-S-T-A-N zrobiło ostatnio dużą karierę. Podjęliśmy i my kurs w tym kierunku, przechodząc odpowiednie szkolenie dla edukatorów senioralnych. Obejmowało ono tematycznie 12 sił wspierających odporność psychiczną wg Ricka Hansona tj.  Współczucie, Uważność, Uczenie się, Siła charakteru, Wdzięczność, Wiara w siebie, Spokój, Motywacja, Bliskość, Odwaga, Aspiracja, Szczodrość. Wszystkie te składowe szkolenie były warsztatowo oparte na koncepcji DRA-BI-NA i  jej trzech mocnych podstawach: Dramie, Biografii, Narracji.  O naszych realizacjach  tej metody w naszej pracy z seniorami już niebawem

Zdjęcia: Joanna Wawrzyniak (współautorka Dra-Bi-Na)