240 km tras – trzy pętle Szlaku osad młyńskich nad Grabią i rewitalizacja Szlak osad potomków braci czeskich

map-z12s1

240 km tras – trzy pętle Szlaku osad młyńskich nad Grabią i rewitalizacja Szlak osad potomków braci czeskich

Jesteśmy opiekunami 2 produktów turystycznych liczących razem ok. 240 km tras. Oba to szlak dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego Pograbia ukończony. 

 

W zasobach oprzyrządowania trzech 50-kilometrowych pętli jest 15 tablic informacyjnych, 15 kierunkowskazów, 4 parkingo/biwaki (2 stojaki do rowerów we współpracy z Nadleśnictwem Kolumna i Nadleśnictwem Bełchatów), 90 znaków drogowych, 5 przepisów kulinarnych i produktów regionalnych zareklamowanych na tablicach. Każda pętla ma folder i ślad lokalizacyjny dla każdego „skołowanego” użytkownika.  Otwarcie już wiosną prawdopodobnie 15-16 maja.

 

SZLAK OSAD MŁYŃSKICH I EKOFARM NAD GRABIĄ: Kolumna-Nowy Młyn-Zielęcice-Marzenin-Lichawa-Brzeski-Grabia-Bilew-Okup-Łask-Kolumna (51 km) PĘTLA ZACHODNIA:

1. Kolumna rondo przy PKP – początek i koniec trasy z miejscem do odpoczynku i dogodnym dojazdem koleją lub samochodem
2. Była osada młyńska Nowy Młyn (4 km). Dzisiaj znajdują się tutaj hodowla różnych gatunków ryb (m.in. regionalnego produktu „Karpia znad Grabi”) oraz gospodarstwo agroturystyczne „Chata Prababci”.
3. Łask: Kolegiata NPNMP i św. Michała Archanioła, kościoła Ducha Św., Muzeum Miasta Łas-ku, Dawny Magistrat, Pomnik Niepodległości
4. Zielęcice (13 km) – gospodarstwo rybne oraz była osada młyńska i posiadłość dworska Sulimierskich.
5. Wola Marzeńska (17 km) – była osada młyńska należąca przed dekadami do Sulimierskich. Jako młyn funkcjonowała do 2017 r., dziś jest użytkowana jako tartak.
6. Marzenin (18 km) – kościół Wniebowzięcia NMP fundacji arcybiskupów gnieźnieńskich z XIV w. z zabytkowymi freskami i chrzcielnicą
7. Brzeski (25 km) – najstarsza istniejąca osada młyńska z małą prywatną elektrownią wodną
8. Bilew (34 km) – zabytkowa przepompownia rzecznej wody dla lokomotywowni w pobliskich Karsznicach, którą zawdzięczamy Francuzom
9. Okup (38 km) – była miejscowość osadników pruskich, luteranów, znana z tradycji tkactwa
10. Kolumna – pożegnanie z rzeką Grabią w Jambole – ostatni akord atrakcji na szlaku w mieście-ogrodzie założonym przez Janusza Szweycera

SZLAK OSAD MŁYŃSKICH I EKOFARM NAD GRABIĄ: Kolumna-Barycz-Ldzań-Drzewociny-Trzy Brzozy-Róża-Dobroń-Markówka-Poleszyn-Kolumna (46 km) PĘTLA ŚRODKOWA:

1. Kolumna (1 km) – dąb poświęcony J. Szweycerowi założycielowi miasta-ogrodu nad Grabią
2. Barycz (3 km) -b. osada młyńska i zalew na Grabi
3. Meander Grabi Piaskowa Górka (4,5 km)
4. Duma Pograbia: Osada młyńska Dwa Młyny
(6 km) oraz dwór Fiszerów w Ldzaniu-Talarze
5. Drzewociny daw. Erywangród (12 km) – b. osada olędrów pruskich. Letnia rezydencja A. Horaka, pomnikowa lipa Katarzyna, cmentarz osadników
6. Molenda (dz. Ośrodek Caritas Archidiecezji Łódzkiej), Chachuła, Uroczysko Lipieniec (15 km) – osady młyńskie na Dłutówce, dopływie Grabi
7. Rozstaje Trzy Brzozy (20 km)
8. Cmentarz wojenny (z I w. św.) w Pawlikowicach
9. Leśniczówka Dąbrowa (26 km) z dumą leśników daglezją zieloną w centrum kadru
10. Czerwony Krzyż (29 km) w leśnictwie Mogilno stojący w miejscu cm. cholerycznego wsi
11. Góry Dobrońskie – wzgórza morenowe. Bagna wydmy śródlądowe i zbiorniki śródleśne k/Chechła to też pozostałości działalności lodowca
12. Modrzewiowy kościół pw. św. Wojciecha
(35 km) w Dobroniu z II poł. XVIII w. położony
w bezpośredniej bliskości zabytkowego parku i zabudowań podworskich, które po zaborach przez krótki czas należały do wychodźców francuskich
13. Markówka – była kolonia osadników pruskich
14. Wymysłów Francuski – 2 zabytkowe nekropolie
15. Trakt Janowski (40 km) w leśnictwie Poleszyn

 

SZLAK OSAD POTOMKÓW BRACI CZESKICH: Kleszczów-Szczerców-Święte Ługi-Faustynów-Pożdżenice-Zelów-Zabłoty-Jamborek-Rokitnica-Ldzań-Barycz-Łask (81 km)

Trasa wymagająca, długa, do zaplanowania na 1-2 dni
Dystans: 81 km
Nawierzchnia mieszana: asfalt, ścieżki leśne
Rower: optymalny MTB oraz treking
Trudność: szlak średniozaawansowanych
Sklepy: Kleszczów, Szczerców, Zelów, Ldzań, Łask
Noclegi: ośrodki i kwatery agroturystyczne

Atrakcje na trasie:
1. Odkrywka KWB Bełchatów k/ Kleszczowa (najbogatsza gmina w RP) i Szczercowa, która po latach ma zostać zalana i stać się olbrzymim zbiornikiem wodnym
2. Szczerców (22 km) – malownicza osada położona nad Widawką; byłe miasto królewskie lokowane w XIV w.
3. Święte Ługi (32 km) – pas torfowisk z siedliskami bociana czarnego, bielika, żurawia i rybitwy czarnej
4. Faustynów (35 km) – b. osada braci czeskich, tkaczy, którzy zakupili ją w 1841 r. od Faustyny z Łyskowskich
5. Pożdżenice (47 km) – kolonia osadników czeskiego
i pruskiego pochodzenia, b. kantorat i szkoła parafii luterańskiej (zabytek), cmentarz wielowyznaniowy
6. Zelów (53 km): klasycystyczny zbór ewangelicko-reformowany, Stary cmentarz, Muzeum-Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich, modernistyczny kościół katolicki z lat 30. XX w., zbory baptystów
i luteran, domy tkaczy z XIX w., Plac J. Dąbrowskiego
7. Osada młyńska Stary Młyn w Jamborku (64 km)
8. Osada olędrów i zabużan w Rokitnicy (67 km)
9. Osada młyńska Dwa młyny w Talarze (68 km)
10. Osada młyńska i zalew na Grabi w Baryczy (75 km)
11. Ostrów – siedziba rodowa Szweycerów (77 km)
12. Łask: Kolegiata NPNMP i św. Michała Archanioła, kościoła Ducha Św. Muzeum Miastu Łasku, Dawny Magistrat, Pomnik Niepodległości

REGULAMIN Szlaku rowerowo-pieszego osad młyńskich i ekofarm nad Grabią 

1. Każdy korzystający z trzech pętli rowerowych szlaku rowerowo-pieszego osad młyńskich nad Grabią użytkuje go na własną odpowiedzialność. `Zarządcy dróg nie odpowiadają za wszelkie szkody powstałe przy korzystaniu ze szlaku
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze szlaku należy zapoznać się z mapą oraz opisem stopnia trudności pętli, aby dobrać wariant do własnych umiejętności.
3. Podczas jazdy należy stosować kask ochronny, zale-ca się używanie ochraniaczy łokci, kolan, kręgosłupa.
4. Podczas korzystania ze szlaku należy mieć wzgląd na innych użytkowników.
5. Podczas jazdy zachować ostrożność, a prędkość dostosować do panujących warunków oraz własnych umiejętności, tak aby w razie konieczności było możliwe szybkie zatrzymanie się lub ominięcie prze-szkody oraz innych ludzi znajdujących się na ścieżce.
6. W przypadku bycia świadkiem lub uczestnikiem wypadku należy natychmiast powiadomić policję i pogotowie, udzielić pomocy poszkodowanym i pozostać na miejscu do przyjazdu ratowników.
7. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu lub in-nych środków odurzających.
8. Osoby korzystające ze szlaku zobowiązane są do przestrzegania przepisów obowiązujących w lasach np. okresowy zakaz wstępu w związku z wykonywaniem prac leśnych lub z wysokim zagrożeniem pożarowym
9. Trasy rowerowe przecinają szlaki turystyczne, na których odbywa się ruch pieszych oraz drogi leśne służące do prowadzenia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kolumna i Bełchatów, co wymaga od użytkowników ścieżek zachowania szczególnej ostrożności na naturalne utrudnienia takie jak: liście, korzenie, kamienie, gałęzie, muldy, ciasne zakręty, kałuże, błoto itp. Zaleca się, aby osoba korzystająca z trasy zawarła umowę ubezpieczeniową NNW i OC