Dołączamy do CENTRAL and EASTEUROPEAN GREENWAYS

Greenways1

Dołączamy do CENTRAL and EASTEUROPEAN GREENWAYS

Szlak osad młyńskich i ekofarm nad Grabią dołączył do środkowo-wschodnioeuropejskiej sieci zielonych szlaków GREENWAYS (http://www.greenways.by/index.php?content&id=6&lang=pl). Liczymy, że nasze działania spowodują rozwój ekoturystyki, zrównoważanej turystyki – przyjaznej dla przyrody i krajobrazu.

WKRÓTCE – 15 MAJA OTWARCIE NASZEGO ZIELONEGO SZLAKU

ías verdes (jęz. hiszpański)
voies vertes (jęz. francuski)
grüne hauptwege (jęz. niemiecki)
zelené stezky (jęz. czeski)
zelene staze (jęz. serbski)
зялёныя шляхi (jęz. białoruski)
зелёные маршруты (jęz. rosyjski)
zöld utak (jęz. węgierski)
zelené cesty (jęz. słowacki)
зелени кoридори (jęz. bułgarski)
drumuri verzi (jęz. rumuński)
зелені шляхи (jęz. ukraiński)

Szlaki turystyki zrównoważonej, od teraz także na POGRABIU. Już wkrótce ze szlakiem zaczniemy wdrażać działanie, które będzie w terenie oznaczone jak ZIELONA ENCYKLOPEDIA POGRABIA.

Tekst dalej za Stowarzyszenie Greenways Polska

ZIELONE SZLAKI – GREENWAYS to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym użytkownikom, prowadzące wzdłuż naturalnych korytarzy, historycznych tras handlowych, rzek i kolei. Są zarządzane przez miejscowe społeczności w celu pobudzania zrównoważonego rozwoju i promocji zdrowego stylu życia. Zielone szlaki tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych i projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną dla środowiska i zrównoważonym transportem. Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców jak i zwiedzających oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywianie gospodarki lokalnej (wg „Deklaracji z Sopron”, Environmental Partnership for Sustainable Development,1 lipca 2006 r.).

WSZYSTKIE SZLAKI GREENWAYS W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SĄ REALIZOWANE ZGODNIE ZE WSPÓLNYMI ZAŁOŻENIAMI:

1. Wspieranie i aktywizacja społeczności lokalnych – rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów, odtwarzanie oraz ochrona tradycyjnych zawodów;
2. Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie krajobrazu.
3. Korzystanie z lokalnych zasobów – bazy noclegowej i gastronomicznej, usług turystycznych i przewodnickich oraz lokalnych produktów;
4. Współpraca pomiędzy krajami, regionami, miastami, miejscowościami oraz ich mieszkańcami;
5. Pomoc społecznościom lokalnym w odkrywaniu i wzmacnianiu tożsamości kulturowej i społecznej, poprawa warunków i jakości życia;
6. Dostarczanie informacji i umożliwianie turystom dogłębniejszego poznania regionu, jego problematyki, lokalnych inicjatyw, działań, organizacji etc.;
7. Promowanie niezmotoryzowanych form transportu oraz przyjaznych dla środowiska form turystyki, rekreacji i sportu;
Stwarzanie poruszającym się po mieście możliwości korzystania z bardziej zrównoważonych form transportu – do poruszania się po mieście pieszo, rowerem lub korzystania z transportu publicznego, zamiast używania własnego samochodu;
8. Zachęcanie ludzi do ruchu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa w podróży i aktywnym wypoczynku.